Χρηστακίδης Χρήστος
Τηλ.: 210 2387800, Τηλ/Fax : 210 2387319
Email: grecotechnica@gmail.com